ยินดีต้อนรับสู่เวือร์ทประเทศไทย สำหรับลูกค้าที่ทำการค้าเท่านั้น

สำหรับลูกค้าธุรกิจเท่านั้น

สินค้ามากกว่า 100,000 รายการ

สะดวก รวดเร็ว

พร้อมช่องทางชำระเงิน

สั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @wuerth หรือโทร 02 170 5099

ดอกสว่านเจาะคอนกรีต ดอกสว่านเจาะเหล็ก ดอกสว่านเจาะเหล็ก ANSI HSCO แผ่นตัดเหล็ก14นิ้ว เจียรบาง ใบตัดเหล็กสีฟ้าใบตัดเหล็กสีเขียว ผ้าทรายเรียงซ้อนแบบหลังอ่อน ผ้าทรายเรียงซ้อนแบบหลังแข็งจานทรายซ้อนลาเมลลา ยืดหยุ่นใบตัดเพชรจานขัดฟลีซชนิดไนลอน Red Lineเทปพันเกลียวใบเลื่อยแว่นนิรภัยลูกบล็อก คัทเตอร์ดอกไขควงถุงมือก่อสร้าง ชุดโฮลซอว์-3ชิ้นกระดาษทรายน้ำกระดาษทรายม้วนกระดาษทรายกลม 6รูแคลมป์รัดท่อใบปัดน้ำฝนกระดาษทำความสะอาด

ดอกสว่านเจาะคอนกรีต

ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก 6×110มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก 6×160มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก6.5×110มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก6.5X160/100มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก8×110มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก8×160มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก9.5×110มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก 9.5×160มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก10.5×110มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก10.5×160มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก 10×110มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก 10×160มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก 12×160มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก 12×210มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีตSDS-PLUS RED LINE 2แฉก 14×160มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก 14×210มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก16.0×160มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก16.0×210มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก17.0×160มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก17.0×260มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก18×210มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก18.0×260มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก20×260มม
ดอกสว่านเจาะคอนกรีต SDS-PLUS RED LINE 2แฉก20×310มม

ดอกสว่านเจาะเหล็ก

สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 3/8นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 1/8นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 9/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 1/2นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 1/4นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 5/6นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 5/32นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 3/16นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 7/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 5/8นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 7/16นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 11/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 21/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 7/32นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 13/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 3/32นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 11/32นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 13/32นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 25/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 23/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 17/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 15/32นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 15/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 9/32นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 5/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 19/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 27/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 31/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 29/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 1/16นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็ก 3/64นิ้ว

ดอกสว่านเจาะเหล็ก ANSI HSCO

สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-1/8นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-3/8นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-9/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-1/4นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-5/16นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-5/32นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-1/2นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-3/16นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-11/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-7/32
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-7/16นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-7/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-9/32นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-13/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-15/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-17/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-19/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-11/32นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-25/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-21/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-5/8นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-3/32นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-23/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-5/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-31/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-13/32นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-27/64นิ้ว
สว่านร่องเกลียว HSCO ANSI คละ RED LINE 135 ชิ้น
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-1/16นิ้ว
สว่านร่องเกลียว HSCO ANSI คละ RED LINE 21 ชิ้น
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-15/32นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-29/64นิ้ว
สว่านเจาะโลหะ ANSI HSCO เจาะเหล็กแสตนเลส-3/64นิ้ว
สว่านร่องเกลียว HSCO ANSI คละ RED LINE 29 ชิ้น

แผ่นตัดเหล็ก14นิ้ว

แผ่นตัดเหล็ก เบสิค

เจียรบาง

แผ่นทรายขัด กึ่งยืดหยุ่นได้

ใบตัดเหล็กสีฟ้า

ใบตัดเหล็ก 100X2X16 (4IN)
ใบตัดเหล็ก 100X3X16 (4IN)
ใบตัดเหล็ก 100X2.5X16 (4)
ใบตัดเหล็ก 180X2.5X22.2
ใบตัดเหล็ก 230X3.0X22.2 (9IN)
ใบตัดเหล็ก 14 นิ้ว (รุ่นพิเศษ)
ใบตัดเหล็ก 355X3.0X25.4
ใบตัดเหล็กและหินเจียร 100X4.0X16.0 (4IN)
ใบตัดเหล็กและหินเจียร WUERTH 100X6.0X16.0 (4IN)
ใบตัดเหล็กและหินเจียร 125X6.0X22,23
ใบตัดเหล็กและหินเจียร 180X6X22.2 (7IN)
ใบตัดเหล็กและหินเจียร 230X7X22.2 (9.2IN)

ใบตัดเหล็กสีเขียว

ใบตัดเหล็ก 100X1X16 (4IN)
ใบตัดเหล็ก 105X1.0X16.0
ใบตัดเหล็ก 100X0.8X16.0
ใบตัดเหล็กสำหรับสแตนเลสพื้นฐาน 125X1X16 (5IN)

ผ้าทรายเรียงซ้อนแบบหลังอ่อน

แผ่นกระดาษทรายเรียงซ้อนขัดเหล็กสแตนเลส เบอร์ 60
แผ่นกระดาษทรายเรียงซ้อนขัดเหล็กสแตนเลส เบอร์ 40
แผ่นกระดาษทรายเรียงซ้อนขัดเหล็กสแตนเลส เบอร์ 80
แผ่นกระดาษทรายเรียงซ้อนขัดเหล็กสแตนเลส เบอร์ 120
แผ่นกระดาษทรายเรียงซ้อนขัดเหล็กสแตนเลส เบอร์ 100

ผ้าทรายเรียงซ้อนแบบหลังแข็ง

จานขัด RED LINE (4นิ้ว) P 120
จานขัด RED LINE (4นิ้ว) P 40
จานขัด RED LINE (4นิ้ว) P 60
จานขัด RED LINE (4นิ้ว) P 80

จานทรายซ้อนลาเมลลา ยืดหยุ่น

จานทรายซ้อนลาเมลลา ยืดหยุ่น RED LINE BR16,00-G40-D100มม.
จานทรายซ้อนลาเมลลา ยืดหยุ่น RED LINE BR16,00-G80-D100มม.
จานทรายซ้อนลาเมลลา ยืดหยุ่น RED LINE BR16,00-G100-D100มม.
จานทรายซ้อนลาเมลลา ยืดหยุ่น RED LINE BR16,00-G120-D100มม.

ใบตัดเพชร

ใบตัดเพชร 1.8-H8.5-รู20-D105
ใบตัดเพชร 180X8.5X2.2มม. รูกลาง22.23
ใบตัดเพชร 230X8.5X2.4มม. รูกลาง22.23

จานขัดฟลีซชนิดไนลอน Red Line

จานขัดฟลีซชนิดไนลอน RED LINE

เทปพันเกลียว

เทปพันเกลียว PTFE สุขอนามัย อื่นๆ

ใบเลื่อย

ใบเลื่อย HNSS
ใบเลื่อยโลหะสองชนิด HSS 18ซี่
ใบเลื่อยโลหะสองชนิด HSS 24 ซี่

แว่นนิรภัย

แว่นตานิรภัย AS/NZS1337 มาตรฐาน สีใส
แว่นตานิรภัย AS/NZS1337 มาตรฐาน สีเทา
แว่นตานิรภัย AS/NZS1337 มาตรฐาน สีเหลือง

ลูกบล็อก

ลูกบ็อกซ์6เหลี่ยม E6.3 (1/4นิ้ว) แม่เหล็ก RED LINE 1/4ZOเบอร์8-L49มม.
ลูกบ็อกซ์6เหลี่ยม E6.3 (1/4นิ้ว) แม่เหล็ก RED LINE 1/4ZOเบอร์10-L49มม.

คัตเตอร์

มีดคัตเตอร์ หน้ากว้าง18 มม.
มีดอเนกประสงค์ 18 มม. ยาวรวม 150 มม.
มีดคัตเตอร์ หน้ากว้าง9 มม.

ดอกไขควง

ดอกไขควง PHILIPS สองหัวแบบต่างๆ 10 ชิ้น RED LINE 45มม.
ดอกไขควง PHILIPS สองหัวแบบต่างๆ 10 ชิ้น RED LINE 65มม.

ถุงมือก่อสร้าง

ถุงมือป้องกัน ก่อสร้าง

ชุดโฮลซอว์-3ชิ้น

สว่านแบน คละแบบ 3 ชิ้น

กระดาษทรายน้ำ

กระดาษทราย กันน้ำ เบอร์ 80
กระดาษทราย กันน้ำ เบอร์ 100
กระดาษทราย กันน้ำ เบอร์ 120
กระดาษทราย กันน้ำ เบอร์ 150
กระดาษทราย กันน้ำ เบอร์ 180
กระดาษทราย กันน้ำ เบอร์ 220
กระดาษทราย กันน้ำ เบอร์ 240
กระดาษทราย กันน้ำ เบอร์ 280
กระดาษทราย กันน้ำ เบอร์ 320
กระดาษทราย กันน้ำ เบอร์ 360
กระดาษทราย กันน้ำ เบอร์ 400
กระดาษทราย กันน้ำ เบอร์ 600
กระดาษทราย กันน้ำ เบอร์ 800
กระดาษทราย กันน้ำ เบอร์ 1000
กระดาษทราย กันน้ำ เบอร์ 1200
กระดาษทราย กันน้ำ เบอร์ 1500
กระดาษทราย กันน้ำ เบอร์ 2000
กระดาษทราย กันน้ำ เบอร์ 2500

กระดาษทรายม้วน

กระดาษทรายม้วนแบบแห้ง ผงอลูมีเนียมออกไซด์สีน้ำตาลแดง ยาว40ม./ 27.5ซม. เบอร์ 80
กระดาษทรายม้วนแบบแห้ง ผงอลูมีเนียมออกไซด์สีน้ำตาลแดง ยาว40ม./ 27.5ซม. เบอร์ 100
กระดาษทรายม้วนแบบแห้ง ผงอลูมีเนียมออกไซด์สีน้ำตาลแดง ยาว40ม./ 27.5ซม. เบอร์ 60
กระดาษทรายม้วนแบบแห้ง ผงอลูมีเนียมออกไซด์สีน้ำตาลแดง ยาว40ม./ 27.5ซม. เบอร์ 120
กระดาษทรายม้วนแบบแห้ง ผงอลูมีเนียมออกไซด์สีน้ำตาลแดง ยาว40ม./ 27.5ซม. เบอร์ 40

กระดาษทรายกลม 6รู

แผ่นขัดนุ่มสำหรับรถยนต์ ตีนตุ๊กแก สีแดง 6รู เบอร์ 80
แผ่นขัดนุ่มสำหรับรถยนต์ ตีนตุ๊กแก สีแดง 6รู เบอร์ 320
แผ่นขัดนุ่มสำหรับรถยนต์ ตีนตุ๊กแก สีแดง 6รู เบอร์ 120
แผ่นขัดนุ่มสำหรับรถยนต์ ตีนตุ๊กแก สีแดง 6รู เบอร์ 100

แคลมป์รัดท่อ

แคลมป์รัดท่อ 9.5 MM.WS2 10-16
แคลมป์รัดท่อ 12 MM.WS2 12-22
แคลมป์รัดท่อ 12 MM.WS2 16-27
แคลมป์รัดท่อ 9.5 MM.WS2 8-12
แคลมป์รัดท่อ 12 MM.WS2 20-32
แคลมป์รัดท่อ 12 MM.WS2 25-40
แคลมป์รัดท่อ 12 MM.WS2 30-45
แคลมป์รัดท่อ 12 MM.WS2 35-50
แคลมป์รัดท่อ 12 MM.WS2 40-60
แคลมป์รัดท่อ 12 MM.WS2 50-70
แคลมป์รัดท่อ 12 MM.WS2 60-80
แคลมป์รัดท่อ 12 MM.WS2 70-90
แคลมป์รัดท่อ 12 MM.WS2 100-120
แคลมป์รัดท่อ 9MM 8-16 AF7
แคลมป์รัดท่อ 9MM 16-27 AF7
แคลมป์รัดท่อ 9MM 12-22 AF7
แคลมป์รัดท่อ 9MM 32-50 AF7
แคลมป์ติดสายยาง ความยาวสายรัด: 9 มม.

ใบปัดน้ำฝน

ใบปัดน้ำฝน กระจกหน้ารถ 18นิ้ว
ใบปัดน้ำฝน กระจกหน้ารถ 19นิ้ว
ใบปัดน้ำฝน กระจกหน้ารถ 21นิ้ว
ใบปัดน้ำฝน กระจกหน้ารถ 22 นิ้ว
ใบปัดน้ำฝน กระจกหน้ารถ 14นิ้ว

กระดาษทำความสะอาด

กระดาษทำความสะอาด
กระดาษทำความสะอาด ECO LINE 2ชิ้น
กระดาษทำความสะอาด ECO LINE 3ชิ้น
ขาตั้งกระดาษทำความสะอาด
ที่ใส่ม้วนกระดาษติดผนังสำหรับม้วนกระดาษทำความสะอาด