Welcome to Würth Thailand For trade customers only

Exclusively for business customers

More than 100,000 products

Quick service

Cash payment

To order please add Line : @wuerth or Tel.02 170 5099

โฟมและซิลิโคน กาวและเคมีโป้ว

เคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง

น้ำยาเอนกประสงค์5ประการ POWER 5 200 มล.
น้ำยาเอนกประสงค์5ประการ POWER 5 400 มล.
สเปรย์จารบีใส HHS 2000® 500มล.
สเปย์จารบีแห้ง HHS® DRYLUBE 400มล.

โฟมและซิลิโคน

โฟมอุดช่องว่าง B3 300มล.
โฟมอุดช่องว่าง B2 750มล.
ซิลิโคนอาซีเตท พลัส 280มล.
ซิลิโคนอาซีเตท พลัส สีขาว 280มล.
ซิลิโคนอาซีเตท พลัส สีเทา 280มล.
ซิลิโคนอาซีเตท พลัส สีอะลูมิเนียม 280มล.
ซิลิโคนอาซีเตท พลัส สีดำ 280มล.
ซิลิโคน อาซีเตท จีพี สีใส 280มล.
ซิลิโคนอาซีเตท จีพี สีขาว 280มล.
ซิลิโคนอาซีเตท จีพี สีเทา 280มล.
ซิลิโคนอาซีเตท จีพี สีอะลูมิเนียม 280มล.
ซิลิโคนอาซีเตท จีพี สีดำ 280มล.
อะคริลิกยาแนว สำหรับใช้ภายในอาคาร อื่นๆ สีขาว 310มล.
อะคริลิกยาแนว สำหรับใช้ภายในอาคาร อื่นๆ สีน้ำตาล 310มล.
อะคริลิกยาแนว สำหรับงานไม้ 310มล.

กาวและเคมีโป้ว

กาวตะปูสารพัดประโยชน์ พาวเวอร์เนล 320ก.
กาวซูเปอร์กลู พาวเวอร์9 32ก.
กาว PU ยึดติดชิ้นงาน สีขาว 300มล.
เคมีโป๊วผนัง 1.2กิโล
เคมีโป๊วผนัง 650กรัม