คุณต้องการลงทะเบียนสำหรับร้านค้าออนไลน์ของเวือร์ทประเทศไทย
! help.vatIdValueInformation.label.vatId.information !
โปรดกำหนดชื่อให้สำหรับที่อยู่การจัดส่งใหม่
โปรดเลือกชื่อ
โปรดป้อนชื่อเต็มของบุคคลที่มีการกำหนดที่อยู่การจัดส่งให้
(ไม่บังคับ) ในจุดนี้ คุณสามารถป้อนชื่อของบุคคลอื่นๆ เพื่อกำหนดที่อยู่การจัดส่งให้ (หากจำเป็น)
(ไม่บังคับ) ในจุดนี้ คุณสามารถป้อนชื่อของบุคคลอื่นๆ เพื่อกำหนดที่อยู่การจัดส่งให้ (หากจำเป็น)
ความช่วยเหลือเกี่ยวกับชื่อ 4
โปรดป้อนประเทศที่เป็นที่ตั้งของที่อยู่การจัดส่ง
โปรดป้อนถนนของที่อยู่การจัดส่งที่นี่
โปรดป้อนรหัสไปรษณีย์ของที่อยู่การจัดส่งที่นี่
โปรดป้อนเมืองของที่อยู่การจัดส่งที่นี่
โปรดป้อนภูมิภาคที่เป็นที่ตั้งของที่อยู่การจัดส่ง
โปรดป้อนหน่วยการปกครองท้องถิ่นสำหรับที่อยู่การจัดส่ง
(ไม่บังคับ) หากจำเป็น ให้ป้อนหน่วยค่าใช้จ่ายที่นี่สำหรับกำหนดที่อยู่การจัดส่งให้
โปรดกรอกเฉพาะตัวอักษรแบบครึ่งความกว้างโดยไม่มีขีดกลาง